ikunews

Zašto učiti strane jezike

9 razloga zbog kojih bi trebalo naučiti neki strani jezik

Prva i osnovna stvar ako želite naučiti neki strani jezik je i da znate zašto ga učite, kao i da učenje prilagodite Vašim potrebama. Pojam analiza potreba (needs analysis), prvi je upotrebio Majkl Vest dvadesetih godina prošlog veka, koji je dugo vremena radio kao profesor engleskog jezika u Indiji. Analiza jezičkih potreba studenata je, ustvari, …

9 razloga zbog kojih bi trebalo naučiti neki strani jezik Read More »

Saveti za roditelje – Kako pomoći maturantu da izabere fakultet

Procedure oko upisa na fakultet izgledaju komplikovano za sve, ali za neke porodice to predstavlja poseban izazov. Šta posle srednje škole ili gimnazije, izbor fakulteta, prijemni ispiti i profesionalna budućnost je velika briga kako za buduće studente, tako i za roditelje (možda čak i više za roditelje). Profesionalna orijentacija vodi do profesionalne karijere, tako da …

Saveti za roditelje – Kako pomoći maturantu da izabere fakultet Read More »

Šta posle gimnazije ili srednje škole? – Korisni saveti za maturante

Bliži se završetak četvrte godine, uskoro ćeš maturirati i treba da odlučiš da li ćeš da upišeš fakultet ili ne. Izbor fakulteta predstavlja jednu od najbitnijih i može se reći i jednu od najtežih odluka u životu svakog maturanta koji je odlučio da studira. Ako si siguran da nećeš ništa da upišeš, onda ovaj tekst …

Šta posle gimnazije ili srednje škole? – Korisni saveti za maturante Read More »

Scroll to Top