Upoznaj različitost!

Meet the diversity!

Interkulturalis - IKU

Udruženje Interkulturalis (IKU) je osnivano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti interkulturne edukacije i saradnje između različitih kultura u društvenom, ekološkom, političkom i ekonomskom smislu.

O nama

Ikunews je internet portal za mlade koji ima za misiju da pruža vesti i informacije vezane za obrazovanje, interkulturnu edukaciju i saradnju, ali i događaje za koje su u velikoj meri zainteresovani mladi.

Naši Projekti

Naše udruženje realizuje, pre svega projekte iz domena interkulturne edukacije, kulturne razmene, razmene mladih, ekologije i Erasmus programa. Do sada smo uspešno implementirali projekte...

Naše aktivnosti

Neformalno obrazovanje

Upoznaj drugačije kulture, pokreni se, proširi svoje vidike i angažuj se u zajednici. Stekni nove veštine i unapredi svoju profesionalnu karijeru.

Informacije

Mladima, studentima i budućim studentima pružamo informacije vezane za izbor fakulteta, obrazovanje i razvoj karijere kako bi izabrali najbolje rešenje za svoji budući profesionalni život.

Vesti

Pružamo vesti i informacije vezane za obrazovanje i unapređenje karijere, ali i informacije vezane za život mladih i događaje koji bi ih u velikoj meri mogli interesovati.

Kulturna razmena

Angažovanje mladih ljudi iz različitih zemalja u međunarodnoj kulturnoj razmeni pomaže u otkrivanju novih mogućnosti, drugih kultura i učenju stranih jezika. Mladi postaju globalni građani.

Volontiranje

Svim zainteresovanim mladim ljudima pružimo mogućnosti da uzmu učešće u našim aktivnostima i unaprede život u svojoj lokalnoj zajednici.

Naš Tim

Tim naše organizacije čine ljudi sa visokim obrazovanjem, velikim radnim iskustvom u radu sa mladima, u obrazovanju i u preduzetništvu. Svi članovi organizacije su izuzetno motivisani, sa uverenjem da je moguće naše društvo učiniti otvorenijim za druge i drugačije.

sr_RSСрпски језик
Scroll to Top
Scroll to Top