Naša misija

Naša misija je da kroz edukaciju i implementaciju raznih programa povećamo interkulturnu kompetenciju, pre svega mladih, promovišemo mir, poštovanje ljudskih prava i demokratske slobode. Na ovaj način bi se smanjila netolerancija u regionu, a samim tim bi se i poboljšala poslovna klima. Verujemo da bi promena svesti kod mladih i prevazilaženje kulturnih barijera i stereotipa učinilo zemlju lepšim mestom za život. Ovo podrazumeva:

  • omogućiti svakom da se razvije kao društveno odgovorano i obrazovno biće
  • suzbiti svaku vrstu diskriminacije, rasizam, ksenofobiju i netolaranciju, a podsticati razvoj demokratije, zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda
  • podsticanje interkulturalne kompetencije i etnorelativizma kod mladih
  • promeniti svest i stavove naših građana u cilju pozitivnih promena u društvu.
board, chalk, business

Naša vizija

Odgovorno i interkulturalno kompetentno društvo u kome je suzbijna diskriminacija, rasizam, ksenofobija i netolarancija a poštuju se ljudska prava i demokratske slobode.

sr_RSСрпски језик
Scroll to Top
Scroll to Top