o nama

Naša Misija

Ikunews je internet portal koji ima za misiju da pruži vesti i informacije vezane za interkulturnu edukaciju, obrazovanje, ali i za studentski život i događaje za koje su u velikoj meri zainteresovani studenti, mladi ili budući studenti. Objedinjenjem različitih izvora podataka omogućavamo svim zainteresovanima lakšu pretragu i informisanje o obrazovnim mogućnostima

Naši ciljevi

Prateći našu misiju, postavili smo sebi ciljeve da:

Naše Vrednosti

Otvorenost

Rado delimo naše znanje i iskustvo jedni sa drugima, ali takođe smo spremni da poslušamo svakoga ko želi da iskaže svoje mišljenje.

Kvalitet

Ulažemo maksimum napora da realizacija naših projekata i usluga bude u rangu najvišeg kvaliteta.

Kreativnost

Ohrabrujemo svakog ko želi da iskaže svoje ideje u sklopu naših ciljeva, uzme i aktivno učešće u pisanju.

Interkulturna kompetencija

Podržavamo interkulturnu edukaciju i saradnje između različitih kultura u društvenom, ekološkom, političkom i ekonomskom smislu.

Inovativnost

Podržavamo istraživanje novih ideja i rado ćemo ih podeliti sa drugima.

Izvori informacija

Portal Ikunews vodi računa da svi podaci dolaze iz zvaničnih i proverenih izvora. Osnovu za opise obrazovnih profila čine informacije sa zvaničnih sajtova fakulteta i univerziteta u Srbiji, kao i Nacionalne službe za zapošljavanje. Fotografije koje se koriste dostavljene su od strane ustanova, preuzete sa ainterneta ili su iz interne arhive. Predstavljeni logotipi, robne marke, grbovi i slični simboli su vlasništvo odgovarajućih ustanova ili ogranizacija i korišćeni su isključivo u svrhu informisanja javnosti. Svi ovlašćeni predstavnici ustanova koje su predstavljene u bazi mogu zatražiti izmenu ili ispravku podataka o svojim ustanovama kontaktirajući nas na administrator@media.viralstorm.online

Naši partneri

Ako želite da se oglašavate na portalu www.ikunews.com predlog za saradnju pošaljite na: administrator@media.viralstorm.online

Scroll to Top