IKU - Interkulturalis

Šta je IKU i zašto je osnovan?

IKU (Interkulturalis) – je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana 2018. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti interkulturne edukacije i saradnje između različitih kultura u društvenom, ekološkom, političkom i ekonomskom smislu. Naš cilj je da kroz edukaciju i implementaciju raznih programa povećamo interkulturnu kompetenciju, zapošljivost i preduzetništvo pre svega mladih, ali takođe da promovišemo mir, EU integracije, poštovanje ljudskih prava i demokratske slobode. Na ovaj način bi se smanjila netolerancija u regionu, a samim tim bi se i poboljšala poslovna klima. Takođe smo zainteresovani za razmenu mladih, volontiranje, neformalno učenje, obuku i umrežavanje. Interkulturalis je član međunarodne organizacije Youth Proactiv. Naš moto je: Upoznaj drugog i različitog!

Čime se bavimo?

Organizacija

Organizacija radionica, konferencija, skupova, kampova, kulturnih, turističkih, gastronomskih i muzičkih događaja u svrhu interkulturnog obrazovanja i saradnje između različitih kultura.

Saradnja

Jačanje međunarodne, prekogranične i regionalne saradnje između mladih iz Evrope, a posebno iz zemalja zapadnog Balkana, u oblasti ekonomije, ekologije, nauke, inovacija i kulturne saradnje kao ključnog faktora za socio-ekonomski razvoj.

Unapređenje

Unapređenje rada državnih institucija i javnih politika od značaja za mlade kroz partnerstvo sa resornim ministarstvima i lokalnom samoupravom.

Promocija

Promocija evropskih integracija u cilju jačanja stabilnosti, sigurnosti, prosperiteta, demokratije, osnovnih sloboda i vladavine prava kao osnove za društveno-ekonomski razvoj svake zemlje.

Tolerancija

Promocija tolerancije, poštovanja ljudskih prava i demokratskih sloboda, kao i sprečavanje svake vrste diskriminacije i govora mržnje. Integracija mladih pripadnika nacionalnih manjina, migranata i drugih marginalizovanih grupa u socijalni sistem.

Predstavljanje

Predstavljanje naše zemlje i regiona, promocija turističkih, prirodnih, kulturnih i istorijskih bogatstva drugim zemljama u cilju jačanja međunarodne saradnje Srbije i regiona sa ostatkom sveta.

Potencijal tržišta

Predstavljanje prednosti i potencijala tržišta i privrede drugim zemljama u cilju jačanja međunarodnih ekonomskih odnosa u regionu.

Neformalno učenje

Poboljašnje opštih veština pojedinaca i podsticanje želje za preduzmanjem odgovornosti za svoj život, kao i aktivno učestvovanje u društvu.

Preduzetništvo

Upoznavanje mladih sa preduzetništvom, startapovima, međunarodnim ekonomskim odnosima i osnovama pregovaranja u cilju smanjenja nezaposlenosti kod mladih, ali i unapređenju karijere.

Rad sa mladima

Pomaganje i ohrabrivanje mladih tokom profesionalne orijentacije, povećanje njihovog znanja i usavršavanje veština u cilju napredovanja u karijeri i izgradnje uspešnog ličnog i profesionalnog života.

Ohrabrivanje

Podsticanje i aktiviranje neaktivnih i slabo obrazovanih, priipadnike nacionalnih manjina, migrante, mlade ljude iz ruralnih područja i druge marginalizovane grupe u poboljšanju svog ekonomskog statusa.

Kritičko razmišljanje

Razvoj, promocija i unapređenje kritičkog razmišljenja mladih, upotreba argumentacije, distanciranje od predrasuda i prepoznavanje manipulacije i demagogije.

Volontiranje

Pružanje mogućnosti svima zainteresovanim za volonterske aktivnosti u svrhu solidarnosti i poboljšanja života u lokalnoj zajednici, ali i ličnog razvoja, učenja i unapređenja veština.

Umrežavanje

Povezivanje mladih iz različitih sredina putem raznih okupljanja, kampova, događaja i putovanja u cilju razvijanja interkulturne svesti, kao i umrežavanje i saradnja između srodnih organizacija na Erasmus projektima.

Zaštita životne sredine

Podizanje svesti naše zajednice i mladih o važnosti zaštite životne sredine, reciklaže i borbe protiv zagađenosti, nekontrolisanog iskorišćavanja prirodnih resursa i stvaranja divljih deponija.

Obnovljivi izvori energije

Promocija obnovljivih izvora energije, čiji je cilj unapređenje i podizanje svesti o racionalnoj upotrebi energije i zaštiti životne sredine kroz promociju koncepta energetske efikasnosti.

sr_RSСрпски језик
Scroll to Top
Scroll to Top