Interkulturalis

Šta je interkulturalis

Udruženje Interkulturalis je osnivano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti interkulturne edukacije i saradnje između različitih kultura u društvenom, ekološkom, političkom i ekonomskom smislu.

Udruženje se osniva radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

Organizacija

Organizovanje predavanja, radionica, skupova, kampova, kulturnih događaja, turističkih događaja, gastronomskih ponuda, muzičkih i drugih manifestacija u cilju interkulturne edukacije i upoznavanja različitih kultura, naroda, običaja i tradicija;.

Jačanje Saradnje

Jačanje i unapređenje međunarodne, međugranične i regionalne saradnje, pre svega mladih iz zemalja Zapadnog Balkana, u domenu privrede, ekologije, nauke, inovacija i kulturne saradnje kao ključnog faktora za društveno-ekonomski razvoj;

Unapređivanje

Unapređenje interkulturne saradnje studenata i mladih, praćenje rada državnih institucija i javnih politika od značaja za ovu populaciju kroz ostvarivanje partnerstva s resornim ministarstvima i drugim organima uprave;

Promocije

Promocija evroatlantskih integracija kao strateškog zadatka državne i javne uprave, ali i velikog broja građana u cilju transformacije političkog, ekonomskog, socijalnog, ekološkog i kulturnog okruženja kao osnove za društveno-ekonomski razvoj u Srbiji;

Tolerancija i Poštovanje

Unapređenje i promocija tolerancije, poštovanja ljudskih prava i demokratske kulture, kao i prevencija diskriminacije po bilo kom osnovu, integracija mladih pripadnika, nacionalnih manjina, mladih sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa u društveni sistem;.

Predstavljanje Naše Zemlje

Predstavljanje naše zemlje, promovisanje turističkih, prirodnih, kulturnih i istorijskih bogatstva drugim zemljama i narodima u cilju jačanja međunarodne saradnje Srbije sa inostranstvom;.

Potencijal Našeg Tržišta

Predstavaljanje prednosti i potencijala našeg tržišta i naše ekonomije drugim zemljama u cilju jačanja međunarodnih ekonomskih odnosa Srbije sa drugim državama;

Neformalno Učenje Stranih Jezika

Neformalno učenje stranih jezika i kultura kao osnovnog sredstva u povezivanju različitih kultura, prevazilaženju različitosti, ali i povećanja mogućnosti u pronalaženju posla i nastupanju na inostranim tržištima;

Međunarodna Ekonomoija

Upoznavanje mladih sa osnovama međunarodnih ekonomskih odnosa, poslovanja, pregovaranja u cilju jačanja ekonomskih veza između različitih kultura, ali i unapeđenju karijere i lakšeg dolazka do zaposlenja;

Pomaganje Mladima

Pomaganje maturantima prilikom profesionalne orjentacije i odabira fakulteta, kao i pomoć brucošima na početku studija kako bi postali međunarodno priznati stručnjaci;

Pomoć Budućim Preduzetnicima

Razvoj, promocija i podsticaj preduzetničkog duha i otvaranje prema novim tržištima kod studenata i mladih u cilju unapređivanja lokalnog ekonomskog razvoja, poboljšavanja kvaliteta životnog standarda i sprečavanja odliva mozgova;.

Poboljšanje Kritičnog Razmisljanja

Razvoj, promocija i poboljšanja kritičkog načina razmišljanja, upotreba argumentacije, distanciranje od predrasuda i usvajanje novih saznanja na osnovu logičkih zaključaka;

Sprečavanje Odlazaka Mladih

Sprečavanje odlazaka mladih i obrazovanih („odliva mozgova“) u inostranstvo i predstavljanje strategija za njihov ostanak;

Povezivanje

Povezivanje mladih iz različitih sredina i država putem radionica, skupova, kampova, kulturnih događaja i putovanja u cilju razvijanja interkulturalne saradnje, kao i umrežavanje i saradnja između srodnih organizacija iz zemlje i inostranstva na projektima;

Zaštita Životne Sredine

Promocija zaštite životne sredine, zdravog načina života, rekreativnih aktivnosti, borba protiv zagađenja kao globalnog problema i približavanja mladih prirodi i prirodnim bogatstvima kao osnov za očuvanje ljudske egzistencije;

Obnovljiva Energija

Promocija obnovnjivih izvora energije koja ima za cilj da kroz promociju koncepta energetske efikasnosti unapredi i podigne svest o racionalnom korišćenju energenata i zaštitu životne sredine..

Naš Tim

Tim IKU čine ljudi sa visokim obrazovnjem i sa međunarodnim iskustvom u različitim domenima. Na ovaj način se garantuje efikasno ostvarivanje ciljeva našeg udruženja. Ukoliko želite da postanete član udruženja Interkulturalis, popunite pristupnicu.

Scroll to Top