Get In Touch

Naš tim

Doktor filoloških nauka

Dr Danijel Živković

Osnovne studije je završio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2003. goine i ima dva mastera. Diplomu MBA studija stekao je na frankofonom institutu IFAG (ESFAM), Univerziteta u Nantu, na smeru Menadžment 2005. godine, a drugu Master diplomu stekao je na Filološkom fakultetu u Beogradu 2010. godine. Doktorske studije je radio u komentorstvu između Univerziteta Artoa, Francuska i Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju je odbranio pred međunarodnom komisijom na Filološkom fakultetu u Beogradu 2016. godine. Radno iskustvo ima od 2003. godine, a ima i međunarodno iskustvo u poslovanju i u pregovorima u Alžiru i Grčkoj. Od 2009. godine radi kao profesor poslovnog francuskog jezika na Fakultetu za pravne i poslovne studije – FLV, a sfera interesovanja su interkulturna edukacija i komunikacija. Do sada je objavio nekoliko stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Jedan je od osnivača udruženja IKU, gde obavlja funkciju programskog menadžera i urednik je portala www.ikunews.com. Organizovao je brojne radionice, tribine, konferencije i bio je projektni menadžer na nekoliko projekta. Tečno govori francuski, a služi se engleskim, ruskim i italijanskim jezikom.

Master ekonomista

Žana Živković

Osnovne studije je završila na Akademiji ekonomskih studija – ASEM u Kišinjevu 2003. goine. Diplomu MBA studija stekla je na frankofonom institutu IFAG (ESFAM), Univerziteta u Nantu, na smeru Menadžment 2005. godine. Radila je u više internacionalnih kompanija od 2003. godine i stekla radno iskustvo u međunarodnom poslovanju, prodaji i u pregovorima. Jedan je od osnivača udruženja IKU i zadužena je za finansije . Tečno govori ruski, francuski, engleski i rumunski jezik.

Master ekolog

Nataša Gavrilović

Osnovne studije biologije završila je na Prirodno-matematičkom fakultetu – PMF, Univerziteta u Nišu 2012. goine. Diplomu Master studija ekologija i zaštita životne sredine stekla je 2015. godine, takođe na PMF-u, u Nišu. Radila je na plantažama i kao professor biologije i ekologije. U svom dosadašnjem radu pokazala je interesovanje za zaštitu životne sredine, zaštitu voda, očuvanjem lekovitog bilja Stare planine i očuvanjem prirode. Jedan je od osnivača udruženja IKU i zadužena je za sve poslove vezane za ekologiju i zaštitu životne sredine. Služi se engleskim i francuskim jezikom.

Doktor ekonomskih nauka

Dr Ivana Božić Miljković

Osnovne studije je završila na Ekonomskom fakultetu u Nišu, magistrirala je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a 2010. godine je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj globalizacije i regionalizacije na spoljnu trgovinu balkanskih zemalja“. Radno iskustvo ima od 2000. godine, radila je u bankarskom sektoru, a zatim na fakultetu izvodila nastavu na predmetima: Osnovi ekonomije, Međunarodni ekonomski odnosi, Trgovina i Međunarodno poslovno finansiranje, Bankarstvo, Menadžment i Ekonomika turizma. Takođe, ima međunarodno angažovanje i iskustvo, član je u stručnim i naučnim udruženjima, učestvovala je u organizaciji brojnih tribina, gostujućih predavanja i međunarodnih konferencija. Autor je preko sedamdeset stručnih radova. U sklopu IKU radi kao projektni kordinator i zadužena za upravljanje kvalitetom. Tečno govori engleski jezik, a služi se francuskim jezikom.

Master psiholog

Kristina Radenković

Osnovne studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Nišu 2014. goine, a diplomu Master psiholog stekla je 2017. godine. Kao psiholog radila je u Centru za razvoj dečije terapije Medicinskog centra Niš i organizovala je razne kreativne radionice. Ima velikog iskustva u radu sa mladima i rešavanju kriznih situacija. Pomaže mladim ljudima da se nose sa sukobima i demotivacijom. Pored toga, učestvovala je u raznim projektima i bila volonter na međunarodnim konferencijama primenjene psihologije. U udruženju IKU ona je zadužena za motivaciju mladih, emocionalnu podršku, pomoć u prevazilaženju poteškoća i rešavanju kriznih situacija. Služi se engleskim jezikom.

Master ekonomije i privrednik

Saša Petrović

Osnovne i Master studije, smer Međunarodni menadžment završio je na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Ima velikog iskustva u radu sa nevladinim organizacijama i udruženjima, bio je saradnik i konsultant u romskoj nevladinoj organizaciji koja se bavi dopunskom edukacijom mladih Roma i njihovoj inkluziji u savremeno društvo. Bavio se preduzetništvom i radio je na pozicijama konsultanta, komercijaliste i menadžera prodaje. Timski je učestvovao u izradi „biznis planova“ i asistirao pri izradi projekata po FRAMEWORK MATRIX metodi. Ima brojne sertifikate i zahvalnice za učestvovanje na raznim konferencijama, a između ostalog: Sertifikat austrijske TRENKWALDER akademije iz oblasti KORIST OD PRODAJE, učešće na konferenciji „HR-tajne menadžmenta uspešnih kompanija“, Sertifikat „SWOT Learning and Consulting” kompanije o uspešno završenoj obuci za Primenu marketinških alata za male i srednje preduzethike – Marketing menadžer za mala i srednja preduzeća. Pohađao je obuku iz oblasti javnih politika Evropske unije u organizaciji DEPOCEI.Tečno govori engleski i vrlo dobro se služi bugarskim jezikom.

Doktor filoloških nauka

Dr Oana Pastae

Osnovne studije je završila u Bukureštu 2001. godine. Magistarske studije završila je 2005. godine u Krajovi, Rumunija, a 2011. godine doktorske studije ocenom Cum Laudae. Radno iskustvo ima od 2001. godine, član je stručnih i naučnih udruženja i učestvovala je u organizaciji brojnih foruma, gostujućih predavanja i međunarodnih konferencija. Takođe ima bogato iskustvo u nevladinom sektoru od 2003. godine, uključujući i program Erasmus +. Bila je koordinator međunarodne razmene mladih u Ankari, 2005. i 2015. Youth Pass, Hope for Children, u Mađarskoj. Tečno govori engleski i francuski.

sr_RSСрпски језик
Scroll to Top
Scroll to Top