Pisanje molbe – šta treba da znate?

Pisanje molbe je način da se pojedinci ili pravna lica obraćaju institucijama, državnim organima ili nekom drugom licu koje je na položaju. Ovo je izuzetno bitno u poslovnoj korespondenciji. Najbitnije u molbi je da napišete svoje podatke i šta želite. Iako je ovo za neke samo obična formalnost, mnogi smatraju da se može napisato bilo […]

Pisanje molbe – šta treba da znate? Read More »