Kako napisati diplomski rad?

Kako napisati diplomski rad?

Došao je i taj dan! Položio se i poslednji ispit ! Proslavilo se sa društvom kako dolikuje i kako se valja. Međutim, stvar još uvek nije gotova, ostao je još samo diplomski. Čuj, SAMO diplomski!? To kod nekih studenata zna da traje i po godinu dana, pa i duže. Naravno, pisanje diplomskog rada zahteva odeđen rad i trud, ali i ne mora uopšte da bude toliko težak zadatak.

Ukazaćemo u najkraćim crtama na neke najbitnije stvari o kojima treba voditi računa prilikom pisanja diplomskog rada:

1. Odabir teme

Najbolje je izabrati onu temu koja Vas najviše zanima i koja Vam se čini najzanimljivijom. Temu može da predloži mentor, ali možda je bolje da Vi preduzmete inicijativu i Vi predložite temu, što bi trebalo svaki mentor da ceni. Bitno je precizno i konkretno definisati temu.

2. Prikupljanje litareture

Nakon odabrane teme, potrebno je i pronaći relevantnu litareturu iz te oblasti. Ne morate da pronađete i pročitate svu litareturu o toj temi, dovoljno je i nekoliko knjiga. U svakom slučaju, najbolje je da se oko toga raspitate i konsultujete sa profesorom kod koga ste izabrali da radite diplomski rad. Potrebno je kritički proučiti odabranu litareturu i izgradite sopstveno mišljenje.

Litareturu čitajte kritički,
foto: insidehighered.com

3. Strukturiranje rada

Nakon prikupljene i proučene litareture, potrebno je napraviti strukturu rada (neka vrsta sadržaja), kao bi Vam kasnije bilo što lakše prilikom pisanja. Svaki diplomski rad mora da ima:

Naslovnu stranu – tema rada, student, mentor, naziv fakulteta, datum.

Sadržaj rada – važno je da bude tekstualno numerički prikaz kako bi omogućio lakše snalažanje kroz rad.

Uvod – treba da sadrži definisanje problema, cilj rada, metodologiju i trebalo bi da iznosi 10-20% (najbolje ga je napisati na kraju).

Razrada teme – centralni deo koji obično ima tri ili više delova i trebalo bi da iznosi 80% rada.

  1. Teorijski okvir – istorijat problematike, definisanje osnovnih pojmova, kao i prikaz dosadašnjih istraživanja o izabranoj temi.
  2. Analitičko-eksperimentalni deo – najbitnije činjenice i rezultati rada. O ovom delu treba o;ekivati najviše pitanja na odbrani. Potrebno je pisati o sopstvenim istraživanjima i zapažanjima.
  3. Konkretna rešenja

Zaključak – istaći najvažnije konstatacije glavnog dela i neke smernice za dalja istraživanja. Trebalo bi da iznosi 10-20% rada.

4. Pisanje

Pisanje ne podrazumeva da se iz nekoliko teksta prepiše po koja rečenica, ili još gora varijanta “copy/paste”, jer će to svaki profesor koji poznaje svoj predmet „provaliti“ odmah. Vodite računa da pravilno citirate litareturu. Postoje više stilova, ali najbolje je da se u konsultacijama sa mentorom držite jednog stila. Najteže je početi sa pisanjem. Ne morate krenuti od početka (od uvoda), možete krenuti i od najlakšeg ili najzanimljivijeg dela. Najvažnije je KRENUTI sa pisanjem! Možda je najbolje krenuti paralelno sa pisanjem teorijskog i empirijskog (ukoliko radite neko istraživanje) dela.

Najteže je krenuti sa pisanjem,
foto: alamy.com

5. Odbrana diplomskog rada

Odbrana diplomskog rada ne podrazumeva prepričavanje celog rada. Mentor i članovi komisije su to već svakako pročitali (ili bi makar to trebalo da bude slučaj) i verovatno će Vas prekinuti ukoliko se previše oduži odbrana. Cilj odbrane je da objasnite Vaš rad: zašto se odabrali baš tu temu?, Zašto je ona bitna danas? Objasnite Vaše istraživanje, parametre, uzorke itd. U zaključku navedite u kom smeru bi trebala daljna istraživanja da se odvijaju i Vaše planove za daljni razvoj karijere.

Srećno!

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

sr_RSСрпски језик
Scroll to Top
Scroll to Top