Le français est aussi langue de travail

Rezime projekta Francuski je takođe i jezik poslovanja

Srbija sa Francuskom, ali i sa drugim zemljama francuskog govornog područja ima tradicionalno dobre odnose, što predstavlja značajan potencijal za ekonomsku saradnju. Iako su se ekonomski odnosi poslednjih godina poboljšali, ogroman potencijal za saradnju nije dovoljno iskorišćen. Prema rečima srpskih ekonomista, jedan od razloga nedovoljnog iskorišćenja ovog potencijala je nedovoljno i neadekvatno poznavanje francuskog jezika i kulture. S druge strane, učenici i studenti sve manje i manje biraju francuski jezik nepoznavajući činjenicu  da postoji velika potreba za stručnim kadrom koji govori francuski jezik i da je to važna prednost prilikom traženja posla. Iz tog razloga, glavni cilj projekta Francuski je takođe i jezik poslovanja je pokazati učenicima i nastavnicima francuskog jezika konkretne argumente prikazom kompanija kojima je potreban kadar koji poznaje francuski jezik i kulturu.

 

Opravdanost projekta

Glavna motivacija prilikom učenja, ali i odabira stranog jezika u Srbiji je saznanje zašto se taj jezik uči. Priča kako je francuski jezik jezik kulture i ljubavi, kako je to jezik kojim su pričali Balzak, Igo ili Zola više i ne igra neku ulogu. Deca po školama u Srbiji se sve više odlučuju na za učenje nemačkog jezika, a na štetu francuskog, upravo zbog toga što tu prepoznaju ekonomski potencijal i vide sebe na nekom poslu u Nemačkoj ili za neko nemačko preduzeće.

Cilj projekta je i ispitati u kojim domenima postoji najveća potreba i najveći potencijal za saradnju. U zavisnosti od rezultata, najpre predstaviti dotičnim fakultetima i srednjim školama potrebu za poznavanje francuskog jezika u poslovanju, a zatim i nastavnicima metodu FOS, koja u mnogome može olakšati učenje. Na žalost u Srbijji postoje dva stereotipa zbog kojih učenici odbijaju da uče francuski jezik. 1) francuski jezik je mnogo težak za učenje i 2) dovoljan mi je i engleski jezik za uspešno poslovanje. Ova problematika bi se mogla rešiti time da se najpre pokaže koliko je poznavanje francuskog jezika bitno za uspešno poslovanje sa frankofonim  tržištem. Potrebno je predstaviti metodu FOS, najpre nastavnom osoblju, a zatim i učenicima, čijom primenom se u mnogome olakšava učenje jezika. Naravno, da bi se povećala motivacija kod učenika, potrebno je predstaviti i realnu potrebu za njegovim učenjem, da se jezik ne uči zbog njega samog, već zbog njegove upotrebe i primene.

 

arc de triomphe, paris, france

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je da pokaže, uglavnom učenicima, studentima, nastavnicima, ali i poslovnim ljudima, da je znanje francuskog jezika neophodno za poslovanje sa francuskim tržištem i prilikom traženja posla. Ostali pomoćni ciljevi su:

Partneri na projektu

Partneri koji pomažu relizaciju ovog projekta su:

  • Francuska Ambasada u Srbiji
  • Francuski institut u Srbiji
  • Počasni konzul Francuske u Srbiji
  • Regionalna privredna komora Niša
  • Regionalna privredna komora Zaječara

1848

Tenetur Iure

3548

Suscipit Quis Numquam

18

Aliquip Fuga

1852

Vitae Cumqu

sr_RSСрпски језик
Scroll to Top
Scroll to Top