SAMOZAPOŠLJAVANJE MLADIH

– OMLADINSKI RAD KAO KLJUČNI POKRETAČ

Period održavanja: 20 jun – 24. jun 2023. godine u Briselu, Belgija

Organizator projekta: YPA – YouthProAktiv, IKU – Interkulturalis jedan od partnera na projektu samozapošljavanje mladih

Broj učesnika: 30

Zemlje učesnice: Slovenija, Srbija, Rumunija, Jermenija, Turska,  Litvanija, Albanija i Belgija.

Glavni Ciljevi Projekta samozapošljavanje:

  • Povećanje kvaliteta omladinskog rada i unapređenje profesionalnih kompetencija evropskih omladinskih radnika kao prirodnih pokretača osnaživanja mladih.
  • Pružanje mladim ljudima relevantne kompetencije, veštine i metodologije za efikasno uključivanje mladih u samozapošljavanje i održavanje njihovog poslovanja.
  • Obezbediti pravo osnaživanja mladih koji pripadaju najugroženijim društvenim grupama kroz primenu neformalnog obrazovnog konteksta.

Ostali Ciljevi Projekta:

  • Pružanje specifične i prilagođene obuke omladinskim radnicima o samopreduzetništvu u Evropi, na osnovu različitih postojećih režima i najboljih praksi u različitim zemljama EU.
  • Ilustrovanje konkretnih studija slučajeva za povećanje praktičnog znanja omladinskih radnika o tome kako da efikasno upravljaju socijalno-ekonomskim zahtevnim (ranjivim) situacijama. Oni uključuju mlade koji se nalaze u nepovoljnom položaju i suočavaju sa ozbiljnim izazovima zapošljivosti.
  • Ojačati postojeći osećaj zajedništva među svim učesnicima i osigurati da međunarodna koalicija bude u potpunosti ostvarena.
  • Pokrenuti konstruktivne grupne debate o važnim pitanjima koja utiču na omladinski rad, organizaciju i primenu radne prakse sa mladima. Lista aktuelnih pitanja uključuje teme kao što su dugoročna održivost intervencija za samozapošljavanje mladih sa socio-ekonomske perspektive, samozapošljavanje sa zelenog aspekta (aspekta održivosti). Takođe i uticaj Evropskog zelenog dogovora na omladinski rad i digitalnu transformaciju samozapošljavanja mladih.

Realizacija projekta

Dan 1 – Počeo je realizacijom Icebraking aktivnosti, sa ciljem međusobnog i bližeg upoznavanja, ali i radi podsticanja interakcije između učesnika seminara. Nakon toga, seminar je otvorio fasilitator obuke Markos Hernandez Elena prezentovanjem strategija, metodologije i ciljeva obuke (treninga). Kroz narednu sesiju obuke ”If you have magical wand”, učesnici su iz njihove perspektive izražavali mišljenje u vezi sa tim da li samozapošljivost (samozaposlenost) mladih može biti pokretač inkluzije među mladim ljudima sa poteškoćama i u nepovoljnom položaju. Nakon toga, eksterni ekspert Lizelot Vantom na temu projekta iznela je sopstvena iskustva i osnovne zaključke, ali i bliže upoznala učesnike seminara sa Evropskim okvirom kompetencija za preduzetništvo (engl. The European Entrepreneurship Competence Framework – EntreComp). Pored toga, Paloma Kantero analizirala je ulogu emocionalne inteligencije u procesu osnaživanja samopoštovanja, ali i kao pokretača samozaposlenosti mladih. U toku iste sesije, učesnici su na osnovu praktične primene DISC instrumenta imali priliku da testiraju, ali i steknu uvid u osnovne karakteristike svog profila ličnosti. U okviru debate o samopoštovanju mladih, učesnici su diskutovali i imali razmenu mišljena o: 1) Ulozi samopouzdanja (samopoštovanja) mladih u procesu donošenja odluka o samozapošljavanju, 2) Na koji način samopouzdanje (samopoštovanje) mladih utiče na njihove inicijative o samozapošljavanju,  3) Koje instrumente kao omladinski radnici koristimo u procesu poboljšanja samopouzdanja mladih na poslu. Na kraju, Marina Angerri predstavila je projekat Jovid19 o podsticanju samozaposlenosti mladih u digitalnom sektoru nakon pandemije Kovida-19, kofinansiran od strane Erazums+ programa Evropske unije. Na taj način, učesnici su imali priliku da slušaju o novim inkluzivnim poslovima i obukama za mlade u kreativnom sektoru, ali i da saznaju za novu mobilnu aplikaciju Jovid.

Dan 2 – Krenuo time što su učesnici projekta imali priliku da promovišu misiju, viziju, ciljeve, zadatke i projekte koje je njihova matična nevladina organizacija implementirala do sada. Pored toga, učesnici su imali mogućnost da razmene metodologije i njihove primere dobre prakse: omladinski rad i samozapošljivanje mladih. Uvod u narednu sesiju pružila je Grazia Cannarsa koja je govorila Strategijama EU za mlade i podsticanje njihove samozaposlenosti. Takođe, na osnovu predavanja Grazie Cannarse učesnici su stekli uvid o međunarodnom neprofitnom udruženju i mreži evropskih, nacionalnih, lokalnih informacionih centara za mlade ljude – EURODESK, kao i kako mogu preko EU Youth Portal da dobiju informacije o mogućnostima za učenja i međunarodna učešća. Nakon toga, učesnici su učestovali u digitalnom takmičenju u vezi sa deljenjem EU mogućnosti za samozapošljavanje mladih. U vezi sa tim, učesnici su imali zadatak da istraže, organizuju, dizajniraju i snime reel koristeći različite digitalne platforme (instagram, tiktok, canva). Takođe, učesnici su razgovarali o održivom samozaposlenju mladih u kontekstu društvene odgovornosti, ekološke održivosti, ali i finansijske sigurnosti.

Dan 3 – Na današnjoj radionici održane su različite aktivnosti s ciljem razmene najboljih praksi i podrške održivosti u vezi sa strategijama za mlade i samozapošljivost. Prva aktivnost bila je pripremna, fokusirana na razmenu najboljih praksi i održivosti. Pokrenuta je debata o primerima green washinga i najboljim održivim metodama. Učesnici su imali priliku da razgovaraju o važnosti održivosti u poslovanju i identifikuju najbolje prakse koje mogu primeniti u svom radu. Nakon toga, usledio je studijski slučaj koji je fokusiran na efektivno dosezanje najugroženijih grupa mladih, gde su učesnici bili podeljeni u mešovite grupe. Svaka grupa je dobila primer mlade osobe sa određenim poteškoćama koja želi da se samozaposli, a zadatak grupe bio je da razmisli o najboljim praksama EU i najboljem pristupu kako bi pomogla ovoj osobi. Jedna od ključnih tema na sastanku bila je i EU strategija za mlade, sa fokusom na podsticanje samozapošljivosti koristeći digitalne alate. Ovu sesiju je vodilaSelin Tagmat iz All Digital European asocijacije, koja radi na unapređenju digitalnih veština širom Evrope i podržava svoje članove u opremanju ljudi digitalnim kompetencijama. U okviru ove aktivnosti, organizovan je i digitalni panel u kojem su učesnici delili dobre i loše prakse pri korišćenju digitalnih platformi. Nakon toga, učesnici su imali novi zadatak – da zajedno razviju ideju o kompaniji koja će biti osnovana od strane mladih. Podeljeni u grupama, trebalo je da naprave kompletan poslovni plan, uključujući brendiranje, finansiranje i misiju kompanije, sa posebnim fokusom na održivost. Sve predloge i projekte je ocenjivao žiri sastavljen od učesnika, a najbolja ideja je nagrađena. Naredni segment je bio vezan za održivost samozapošljavanja, a sesiju je vodila Marina Angerri. Ona je istakla najveće rizike u procesu samozapošljavanja, kao i statističke podatke koji su pomogli u boljem razumevanju ove teme. Učesnici su imali zadatak da analiziraju faktore koji utiču na održivost samozapošljavanja i razmatraju strategije za dugoročni uspeh u preduzetništvu.

Dan 4 – Poslednji dan radionice je bio organizovan u vidu posete Parlamentarijumu i finalne debate i evaluacije. Učesnici su najpre zajedno obišli Parlamentarijum, centar za posetioce u okviru Evropskog parlamenta. Kroz stotine multimedijalnih i digitalnih komponenti i postavki, učesnici su se upoznali sa nastankom i razvojem Evropske unije, istorijom evropskih institucija i radom Evropskog parlamenta. Brojnim interaktivnim alatima dobili su mogućnost da vide na koji način je rad Evorpskog parlamenta organizovan, da se informišu o svim predstavnicima u njemu, o tome kako se donose najznačajnije odluke, pa čak i da učestvuju u simulaciji glasanja o pojedinim pitanjima. Nakon završetka posete, usledila je finalna debata svih učesnika u kojoj su sumirani utisci, izdvojeni najznačajniji zaključci sa celokupnog treninga i postavljene smernice za dalji rad i umrežavanje. Učesnici su još jednom razmenili svoja iskustva i mišljenja, kao i nova saznanja koja su stekli tokom radionica u vezi sa strategijama za rad sa ugroženim grupama, bolju inkluziju i zapošljavanje mladih, održiva rešenja i brigu o okolini, i razvoj digitalnih kompetencija.

Radionice i sve prateće aktivnosti organizovane tokom ova četiri dana su omogućile učesnicima da steknu nove uvide i pristupe u radu sa mladima, detaljnije se upoznaju sa temom zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, kroz različite aspekte, i svim mogućnostima koje im se pružaju preko brojnih evropskih platformi i programa. Pored toga, razvijali su i sopstvene veštine kroz timski rad, uzajamnu razmenu iskustava i kreativna rešenja, a uz nove metode samoprocene i evaluacije mogli su bolje sagledati sposobnosti kojima raspolažu i kako ih unaprediti.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

sr_RSСрпски језик
Scroll to Top
Scroll to Top