studenti

Studentski rečnik

Studentski rečnik

A Akreditacija fakulteta – Proces provere po kome Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja proverava da li određena obrazovna ustanova ili studijski program ispunjavaju propisane standarde kvaliteta. Ukoliko je fakultet akreditovan, to znači da ima dozvolu za rad i da je samim tim i diploma tog fakulteta priznata. Ukoliko fakultet ili studijski program nisu akreditovani, …

Studentski rečnik Read More »

Scroll to Top