Naučni rad

Kako napisati naučni rad?

O tome kako treba izgledati naučni rad i o samim tehnikama pisanja naučnog rada napisane su knjige i knjige. Naš cilj u ovom tekstu je da u najkraćim crtama prikažemo osnovne karakteristike o kojima treba vodti računa prilikom pisanja. Naučni rad je izveštaj o originalnim rezultatima istraživanja, koji doprinosi razumevanju nekog problema ili pruža drugačiji pogled na neku već istraženu problematiku. Postoje nekoliko vrste naučnih radova: originalni naučni članci, pregledni članci, teze i izlaganja na naučnim skupovima. Ovo su neki od osnovnih koraka za pisanje bilo kog načunog rada:

1. Upoznavanje sa tematikom

Kao prvo i osnovno, potrebno je dobro se upoznati sa tematikom i pronaći sve relevantne izvore iz oblasti o kojoj želite pisati. Ova istraživanja će Vam kasnije koristiti prilikom pisanja teorijskog okvira.

Naučni rad je dugotrajan i mukotrpan posao
foto: pxhere.com

2. Definisanje problematike i hipoteze

Najpre je potrebno što preciznije definisati temu, a zatim i predmet istraživanja, tj. ono šta želite da istražite. Nakon toga, potrebno je formulisati hipoteze, a bilo bi dobro odmah definisati i strukturu rada. Struktura rada je neka vrsta kostura ili budućeg sadržaja.

3. Prikupljanje korpusa

Ova faza podrazumeva prikupljanje materijala na kojim će se vršiti istraživanje (tekstovi, ankete, tabele itd.)

Istraživanje je glavni deo naučnog rada
Istraživanje je glavni deo naučnog rada,
foto: needpix.com

4. Analiza podataka

Kada ste konačno prikupili korpus, može se preći na istraživanje i analizu podataka.

5. Pisanje

Na kraju, celokupno istraživanje treba staviti na papir, tj. u neki Word dokument. Tokom upoznavanja sa tematikom i istraživanja litareture možete hvatati beleške (nemojte samo zaboraviti da navodite izvore) i krenuti sa pisanjem nekih delova. Krenite od najlakšeg dela, a uvod i zaključak ostavite za kraj.

Svaki naučni rad mora da ima sledeću strukturu:

  • Naslov – treba da iskaže suštinu rada, da bude precizan, jasan i ne preopširan.
  • Apstrakt (sažetak) – 150 do 200 reči koje opisuje problematiku, svrhu, cilj, metode, očekivane rezultate i zaključke rada. Treba sadržati celinu rada, tako da se može pojavljivati i samostalno.
  • Ključne reči – 5 do 10 reči neophodnih zbog indeksiranja rada.
  • Uvod – kratak pregled problematike (beckground), definisati šta se o predmetu istraživanja ne zna, postaviti hipoteze, definisati cilj rada i rezultate koji se očekuju.
  • Teorijski okvir – nekoliko relevantnih izvora koji govore o temi o kojoj se piše i na koje se nadovezuje istraživanje.
  • Istraživanje – materijal i metode: studije, merenja, statističke analize, intervencije itd. Odgovor na pitanja: šta, kako, gde, koliko i zašto.
  • Rezultati – najvažniji deo, prikaz ključnih rezultata istraživanja tekstualno, grafički, tabelarno, ilustracijama itd.
  • Diskusija – komentari istraživanja, interpretacija rezultata, razmatranje posledica itd. Odgovor na pitanje čemu sve to ?
  • Zaključak – rezimiranje rada i ukazivanje na smernice za daljnja istraživanja, postaviti novu hipotezu. Odgovor na pitanje šta dalje?
  • Litaretura – reference koje se koriste u tekstu. Za literaturu se mogu koristiti naučne publikacije, naučni časopisi, doktorske disertacije, enciklopedije itd., ali nikako ne vikipedija.

Naučni rad zahteva dugotrajan i mukotrpan posao. Bilo bi dobro pronaći neko zaposlenje koji je u oblasti o kojoj pišete jer će Vam to olakšati istraživanje.

1 thought on “Kako napisati naučni rad?”

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

sr_RSСрпски језик
Scroll to Top
Scroll to Top