Predstaviti firmu

Kako predstaviti firmu ili instituciju?

Tokom vaše profesionalne karijere, često ćete se naći u situaciji da morate predstaviti firmu ili instituciju za koju radite, bilo domaćim ili inostranim partnerima. To može biti neki poslovni sastanak sa inostranim partnerima, neki sajam u inostranstvu ili sastanak sa potencijalnim klijentima. Ukoliko ste naveli u Vašem CV-u da znate neki strani jezik, poslodavac ili direktor će Vam možda pružiti ovakvu priliku. Ali kako efikasno predstaviti firmu?

Osnovno pravilo kaže: što manje reči, ali dobro formulisane. Naravno, sve ovo zavisi od same situacije, veličine firme, delatnosti, kome se predstavlja firma i raspoloživo vreme. Međutim, ukoliko poznajete neke osnovne činjenice, mnogo lakše se možete prilagoditi svakoj situaciji. U svakom slučaju, predstavljanje svake firme ili institucije podrazumeva neke opšte informacije: istoriju firme (datum osnivanja i ime osnivača), ključne trenuke njenog postojanja, tržište i strategija kompanije, ciljne grupe, materijalne i ljudske resurse. Takođe, morate naglasiti i ključne finansijske podatke, tj. vrednosti kompanije i proizvoda ili usluga koje ona nudi. Ovo su neki od osnovnih parametara koji karakterišu svaku firmu, takođe na engleskom i francuskom jeziku:

Opšte informacije o kompaniji

 • Sedište firme / Head office / Siège social
 • Osnovana / Founded / Fondée
 • Filijale / Subsidiary / Filiale (ukoliko ih ima)
 • Glavna delatnost/ Main activity/ Activité principale(Šta radi vaša firma, čime se bavi?)
 • Speciajlizovana u domenu / Specialized in the domain / Spécialisé dans le domaine
Ilustrujte Vašu prezentaciju,
Foto: istockfoto.com

Poslovanje, tržište i strategija kompanije

 • Paleta proizvoda i usluga / Product range and service / Gamme de produits et service
 • Tržište / Market / Marché
 • Naš deo tržišta / Our market share / Notre part du marché
 • Marka / Brand / Marque
 • Dobavljači / Suppliers / Fournisseurs
 • Poslovna saradnja sa /Do business with / Travailler avec
 • Partneri / Partners / Partenaires
 • Klienti / Customers / Clients
 • Konkurencija / Competitor / Concurrents
 • Međunarodni razvoj / International development / Développement à l’international

Materijalni i ljudski resursi

 • Lideri i korporativno upravljanje / Leaders and corporate governance / Dirigeants et gouvernement d’entreprise
 • Broj zaposlenih / Workforce / Nombre d’employés (effectif)
 • Ključni ljudi i timovi / Key Men and Teams / Hommes clés et équipes
 • Društvena klima /   Social climate / Climat social
 • Poslovne prostorije / Business premises / Locaux de travail
 • Procedure i standardi / Procedures and standards / Procédures et normes
 • Dobro opremljeni / Well-equipped / Bien équipé
 • Proizvodni kapaciteti / Production capacity / Capacité de production
 • Potencijal rasta / Growth potential / Potentiel de croissance

Finansijski podaci / Financial figures / Chiffres financiers

 • Promet / Annual turnover / Chiffre d’affaires annuel
 • Zarada / Profit / Bénéfice
 • Istorijski bilansi prihoda / Historical income statements / Comptes de résultats historiques
 • Finansijska situacija (bilansi stanja) / Financial situation (balance sheets) / Situation financière (bilans)
 • Retrospektivni finansijski plan / Retrospective financing plan / Plan de financement rétrospectif
 • Investicije / Investments made / Investissements réalisés

Naravno, nije potrebno koristiti baš sve parametre, izaberite one koji najviše odgovaraju datoj situaciji. Takođe, ukoliko imate prilike da koristite i Power point prezentaciju, efekat je mnogo veći  jer možete koristiti fotografije, tabele, grafikone itd, što ima mnogo snažniji efekat na klijente ili partnere.

Power point prezentacija će ostaviti mnogo efikasniji utisak,
foto: everypixel.com

Zašto bitno znati predstaviti firmu?

U okviru sadašnjeg globalnog poslovanja, svaki poslodavac ima potrebu za radnicima koji će znati efikasno predstaviti firmu. Takođe, tokom intervjua za posao, poslodavac može pitati i šta znate o firmi ili instituciji za koju biste želeli da radite ili kako biste je predstvaili na stranom jeziku. Tokom poslovanja, često ćete morati da predstavite svoju firmu, ne samo partnerima koji govore engleski jezik, već i klijentima i pružaocima usluga koji govore francuski ili neki drugi jezik. Evo primera kratke prezentacije na engleskom i francuskom jeziku:

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

sr_RSСрпски језик
Scroll to Top
Scroll to Top