Praktični pristup održivosti rada sa mladima

Praktični pristup održivosti rada sa mladima

Period održavanja projekta održivosti rada sa mladima: 13 – 18. novembar 2022. godine u Briselu, Belgija

Organizator projekta: YPA – YouthProAktiv

Broj učesnika: 27.

Zemlje učesnice: Gruzija, Grčka, Srbija, Turska, Severna Makedonija, Slovenija, Belgija i Jermenija

Glavni ciljevi projekta:

Ovaj projekat se fokusirao na dva glavna opšta cilja:

– Povećati znanje i praktične kompetencije omladinskih radnika o održivosti pitanja i prakse.

– Povećati održivi i zeleniji kapacitet omladinskog rada, pripremajući omladinske organizacije da bolje ugrade zelene politike i ponašanja u svoj svakodnevni rad kao pozitivan primer za mlade sa kojima rade.

Ostali ciljevi projekta:

  • Podizanje svesti omladinskih radnika o održivim politikama, finansiranju i strategijama EU za promovisanje kapaciteta omladinskog rada u cilju postizanja EU politika vezano za životnu sredinu.
  • Otkriti i koristiti praktične alate (mobilne aplikacije, aktivnosti i metode) koji se mogu se koristiti za osiguranje održivosti omladinskih projekata i omladinskog rada.
  • Razviti nove sinergije i aktivnosti usmerene na održivost i razvoj održivog pozitivnog ponašanja, posebno kroz Erazmus+ KA1 akciju,
  • Povećati razumevanje omladinskih radnika o tome kako posebno angažovati ugrožene mlade sa kojima rade na održivom pozitivnom ponašanju.

Opis projekta:

Renomirana agencije za istraživanje javnog mnjenja IPSOS sprovela je anketu u ime Evropskog biroa za životnu sredinu. Anketa je sprovedena među mladima od 15-35 godina u 23 evropskih zemalja. Iako je anketa sprovedena usred pandemija COVID-19 i ekonomske krize, mlađe generacije su i dalje globalno zagrevanje i degradaciju životne sredine stavljali kao prioritet. Prema istraživanju Eurobarometra sprovedenom 2021. godine, mladi žele da vide kako se EU pomera ka zelenijim izborima. Na pitanje o glavnim prioritetima EU, 67% njih se izjasnilo za zaštitu životne sredine i borbu protiv klimatskih promena. Za važnost visokog obrazovanja u ovom domenu i obuke fokusiranih na zelene politike i ponašanja izjasnilo se 56% ispitanika.

Iz tog razloga, predavanja i radionice su se uglovanom odnosila na teme održivosti, reciklaže i zagađenja. Učesnici su najpre opisali svoje dosadašnje iskustvo u radu, prepreke sa kojima se susreću, kao i sa benefitima. Kroz same radionice učesnici su davali procenu o uspešnosti projekata. Takođe, procenjivali su i mogućnosti državne pomoći kroz edukaciju mladih, ali i u materijalnom pogledu. Učesnici treninga su imali studijsku posetu Parlamentarijumu. Gostujući predavači bili su iz organizacija Eurodesk, CIFAL itd: Ifigeniya Stoilova (Eurodesk), Marikje  Janssens – Marie Kenis (CIFAL FLANDERS), Ana Mulio (Environmental policy consultant), Natasha Laermans, Green Tripper.

Timovi su prošli 30 sesija predavanja i radionica tokom pet radnih dana. Učesnici su imali mogućnost da razmene praksu, upoznaju se sa mogućnostima unapredjenja održivog razvoja i pristupa. Takodje, učesnici su upoznati sa različitim strategijama i metodologijama u uključivanju stečenih resursa i alata u stalni rad sa mladima, naročito na polju ekologije i održivog razvoja. Ovaj trening je pomogao prisutnima da dođu do inovativnih, analitičnih i organizacionih veština u dizajnu različitih održivih projektnih ideja. Tročlani tim Srbije bio je u sastavu Dr Ivana Božić Miljković, Ivana Jocić Veselić i Margarita Todorović. Tim jeakreditovan od strane Udruženja Interkulturalis iz Niša.

Zaključak svega je nastaviti podsticati mlade u svojoj zemlji da uzmu učesće u razvoju i održivosti ekologije.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

sr_RSСрпски језик
Scroll to Top
Scroll to Top