Tehnološka pismenost

Projekat: Tehnološka pismenost 4.0: put ka inkluziji

Period održavanja: 22. novembar – 26. novembar 2021. godine u Briselu, Belgija
Organizator projekta: YPA – YouthProAktiv

Partneri na projektuIKU – (Interkulturalis)Social Innovation and Entrepreneurship Center, Entrepreneurship and social economy group, Jovot Epitok Generaciója Egyesulet, Agency for innovation and development, the Nuwa group, Human Rights Research Center, Avrupa Entegrasyon Derneği, Asociacija Aktyvus Jaunimas, CET PLATFORMA Skopje, SYTEV, Daj Mi Ruku, Youth for Development Foundation

Zemlje učesnice: Belgija, Gruzija, Grčka, Mađarska, Jermenija, Litvanija, Severna Makedonija, Srbija, Turska, Moldavija i Francuska

Glavni Cilj Projekta:

Poboljšati digitalne i tehnološke veštine omladinskih radnika, posebno onih koji rade direktno sa mladim ljudima u nepovoljnom položaju.

Ostali Ciljevi Projekta:

  • Stvaranje prostora za podršku daljoj praktičnoj upotrebi i svesti o Evropskom okviru za digitalnu kompetenciju kroz neformalno obrazovanje;
  • Povećanje razumevanja omladinskih radnika za Evropski okvir digitalnih kompetencija i kako razviti njegovu 21 definisanu digitalnu kompetenciju;
  • Uspostavljanje efikasnih alata i aktivnosti neformalnog obrazovanja za podučavanje digitalnih veština mladih u nepovoljnom položaju;
  • Podizanje sposobnosti omladinskih radnika da razumeju ugrožene grupe mladih sa kojima rade;
  • Podsticanje digitalne pismenosti i pozitivno učešće omladinskih radnika u digitalnom građanstvu;
  • Razvijanje kulturne svesti i digitalne interkulturalne saradnje omladinskih radnika;
  • Osnaživanje omladinskih organizacija i omladinskih radnika razvijanjem njihovih digitalnih kompetencija i kapaciteta za transnacionalno poslovanje.

Opis Projekta:

Projekat Tehnološka pismenost 4.0: put ka inkluziji okupio je 37 omladinskih radnika sa ciljem da pruži osnovna znanja o tehnološkoj pismenosti odnosno kako da koriste informacione tehnologije u omladinskom radu i kako mogu poboljšati položaj mladih koji pripadaju ugroženim društvenim grupama ili žive u ruralnim odnosno nedovoljno razvijenim sredinama.

Sam naziv projekta Technological Literacy 4.0 izabran je sa razlogom  i odnosi se na predstojeću četvrtu industrijsku revoluciju. Prvu industrijsku revoluciju pokrenuo je izum parne mašine krajem 18. veka. Druga industrijska revolucija uslovljena je pojavom i upotrebom električne energije kao glavnog energetskog izvora koji se koristi i danas. Pojava računara i informacionih tehnologija označila je treću industrijsku revoluciju, a danas smo na pragu četvrte industijske revolucije. U 21. veku granice između čoveka i mašina gotovo da više ne postoje a glavne karakteristike razvoja informacionih tehnologija obuhvaćene su u pojmovima veštačke inteligencije, Internet of Things (IoT), 3D štampe, biotehnologije itd.

Suočeni sa novim izazovima u informacionim tehnologijama, mladi ljudi moraju prvo da se upoznaju sa nosiocima četvrte industrijske revolucije da bi kvalitetno odgovorili na potencijalne probleme i prilike koje oni donose. Glavni problemi koje su dosadašnje promene u načinu života ljudi donele jesu neodrživ razvoj civilizacije, potreba za novim izvorima energije i klimatske promene.

Iz tih razloga IKU tim se odlučio na učešće u ovom projektu, kako bi od stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija mogli da naučimo kako da se nosimo sa promenama koje donosi napredak tehnologije ali i kako da ih iskoristimo da poboljšamo položaj mladih prvo u lokalnim zajednicama a zatim i na većem nivou. Tehnološka pismenost je postala osnovni uslov za unapređenje karijere i dolaska do posla.

Tokom pet dana trajanja treninga, stručnjaci za blockchain, veštačku inteligenciju, big data i data mining, 3D štampu, virtuelnu stvarnost i programiranje uspeli su da nam objasne osnove informacionih tehnologija i zainteresuju nas za dalje istraživanje. Imali smo priliku da se upoznamo sa novom metodologijom i analitičkim alatima koji poboljšavaju razultate u oblasti omladinskog rada i diseminacije informacija.

Takođe, tokom studijske posete istraživačkom centru MolenGeek u Briselu imali smo priliku da iz prve ruke naučimo kako nastaju i razvijaju se inovacije u oblasti informacionih tehnologija. MolenGeek je podržan od svih relevantnih informatičkih kompanija kao što su Google, Facebook i Amazon.

Sveukupne nove veštine i iskustvo obogatilo je nas učesnike i potaklo da ih koristimo u daljem radu sa svojim ciljnim grupama podelimo naučeno sa specifičnim fokusom na tehnološku pismenost i mlade iz nedovoljno razvijenih sredina. Nakon ovog treninga jedan korak smo bliže da odgovorimo na probleme koje nam donosi 21. vek i napredak tehnologije.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

sr_RSСрпски језик
Scroll to Top
Scroll to Top